2% z dane

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Priaznivci bezmotorového lietania a závesného lietania zvlášť, máte možnosť podporiť nás prostredníctvom 2% zo svojich daní venovaných v prospech nášho občianskeho združenia.

Delta Club Bratislava sa zaregistroval do zoznamu prijímateľov ako občianske združenie, ktoré môže podľa §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov prijímať od fyzických a právnických osôb 2% zaplatenej dane z príjmov.

Tieto financie nám pomôžu v podpore našich športových aktivít a na rozvoj závesného lietania v našom regióne.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

4. Stiahnite si a vyplňte formulár v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi, Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • Obchodné meno alebo názov: Delta Club Bratislava
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 84104 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 412/33
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 30867142

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  • Obchodné meno alebo názov: Delta Club Bratislava
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 84104 Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 412/33
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Identifikačné číslo (IČO/SID): 30867142

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.